Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Fotostil/Bildemanér

Konsistens i bildebruk er avgjørende for å skape en tydelig visuell identitet. Ved rett bruk av bilder, vil Ruter kunne framstå på en særegen og frisk måte.

Billedstil

Ruter sin identitet legger til grunn en tydelig bildestil – der bildene framstår som et bærende identitetselement. Nøkkelordene «flettverk» og «hjertepuls» vil være gjennomgangstema i alle stemningsskapende bilder. I en etableringsfase kreves en større tydelighet i «rute-temaet». Når bildestilen er mer etablert, kan rute/flettverk framstå mer subtilt – alt etter målgruppe og behov.

Alt av kampanjeaktiviteter vil behandles spesielt – og løses av det kreative uttaket pr kampanje.

Bilder kan benyttes både som stemningsskapende eller forklarende illustrasjoner. Det er av den grunn viktig å se på hvilken funksjon bildene skal fylle på flaten, og at disse «funksjonsområdene» visuelt taler samme språk.

Bildearkivet er delt inn i tre hovedområder

Stemningskapende bilder

Flettverk

"Flettverk" Årstidsrelaterte bilder, abstrakte mønstre/detaljer.

Menneskebilder

Mennesker

Mennesker i alle aldre, med innslag av strukturelt element.

Produkter og tjenester

Driftsarter

Bilder av transportmidler og funksjonelt utstyr (billettautomater etc.

Alle Ruters bilder ligger på egen bildebank.

Klikk her for å gå direkte til bildebanken.