Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Driftsartspiktogrammer

Ruter har etablert et felles piktogrambibliotek med Jernbaneverket og NSB i tråd med gjeldende standarder (bl.a. ISO og TSI PRM). Piktogrammer erstatter i mange tilfeller tekst og er lette å oppfatte for de fleste brukergrupper.

Sirkelform

Ruters driftsartspiktogrammer opptrer som hovedregel i en sirkelform, og kan brukes både i positiv og negativ variant (avhengig av bakgrunn). T-banens piktogram har en fetere sirkelform enn de andre når den står alene.

Sirkelform

Fristilt

Driftsartspiktogrammene kan unntaksvis opptre fristilt når flatene krever det (f.eks. på kart eller på skilt). T-banen er unntaket, som aldri skal stå fristilt fra sirkelen.

Fristilte

Sammensatte piktogrammer

Når piktogrammene opptrer sammen har de et fast oppsett på størrelse og avstand.

Sammensatte

Piktogrammer til nedlastning er trykkeklare vektor-filer i negativ og positiv versjon. Disse filtypene kan også brukes i Office-programmer.