Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

RuterOrd

Denne ordboka er ment å gi en oversikt over Ruters terminologi på områder som er spesielle for vår virksomhet.

Innholdet er flyttet til brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Vanlige norske ord og vendinger som ikke har noen annen betydning hos oss enn ellers i samfunnet, er ikke tatt med her. Du vil derfor ikke finne ord som f.eks. kundebehandling, kvalitetskontroll eller budsjett, selv om disse ordene selvfølgelig brukes hyppig også hos oss.

1, 2, 3..

24-timersbillett
24-hour ticket
(unngå: dagsbillett, dagskort)
30-dagersbillett
30-day ticket
(unngå: månedsbillett, månedskort)
365-dagersbillett
365-day ticket
(unngå: årsbillett, årskort)
7-dagersbillett
7-day ticket
(unngå: ukesbillett, ukeskort)

A

aktivere
activate
(unngåigangsette)
alle dager
every day
(brukes om ruteopplegg og i tidtabeller som samlebetegnelse for hverdager, lørdager, søndager, helligdager og høytidsdager.)
ankomst, -tid
arrival
(må ikke forveksles med atkomst, atkomstvei)
anleggsarbeid
roadworks/maintenance work
anonymt, du kan reise a-
you can travel anonymously
(dvs med et uregistrert reisekort)
arbeidsreise
commuter journey
(reise til og fra arbeidet, til forskjell fra f.eks fritidsreise)
automatisk nedlasting
automatic downloading
(synonymt med automatisk fornyelse av periodebillett i reisekortet)
automatisk opprop
automatic stop announcements
(automatisk stoppestedsannonsering via høyttaler)
avbryte
cancel
avgang
departure
(unngå: mellomavgang)
avgangstid
departure time
avgift, tilleggs-
(additional) charge
(gebyr)
avstigning
getting off/alighting/disembarking (ferry)
avvik
disruption
er en samlebetegnelse som kan spesifiseres mer nøyaktig som innstilling (cancellation), omkjøring (diversion), forsinkelse (delay), nedleggelse (closure),

B

bankkort
credit/ debit card
barn
child
(6-18)
barnetilbud
children's services
barnevogn
pram
bekrefte gyldighet (billett)
verify the validity (of your ticket)
bekreftelseslyd
electronic beep
(unngå: bekreftelsespip, -bip)
bestillingstransport
chartered services
(unngå: bestillingstrafikk, bestillingsbuss)
besøkskart
tourist map
(skal ikke brukes, bruk: turistkart)
betale kontant
pay in cash/pay with cash
betalingsform
means of payment
betalingssone
(skal ikke brukes, bruk: kontrollsone)
betalingsterminal
payment terminal
(unngå: bankkortterminal)
betjent(e) stasjon(er)
manned station(s)
Betegnelsen betjene brukes bare i betydningen bemanne. Betegnelsen brukes ikke for å beskrive om en linje stopper ved et bestemt stoppested eller ikke.)
bevegelseshemmet
disabled
(unngå: handikappet)
billett
ticket
billettautomat
ticket (vending) machine
billetthall
skal ikke brukes, bruk vestibyle
billettkontroll
ticket inspection
billettkontrollør
ticket inspector
billettsalg
ticket sales
billettsone
skal ikke brukes, bruk: kontrollsone (om areal på T-banestasjoner) eller sone (om pris- og sonestrukturen)
billettør
Brukes om person som selger billetter om bord på båt.
Person med tilsvarende funksjon på tog, betegnes konduktør.
Om bord på trikk og buss utføres eventuelt billettsalg av fører (bussfører, trikkefører)
boggibuss
skal ikke brukes (teknisk begrep), bruk evt. lang singelbuss
bot
skal ikke brukes, bruk gebyr
buss 20, buss 21 osv
bus 20
-linje (-line) kan droppes.
buss for T-bane
replacement bus for metro
buss for trikk
replacement bus
(unngå: buss for sporvogn)
buss(trasé)
bus route
bussbane
bus rapid transit (BRT) / busway
(betegnelse på mulig framtidig busstrasé helt atskilt fra annen trafikk. NB! Må ikke forveksles med kollektivfelt.)
bussfelt, -fil
skal ikke brukes, bruk: kollektivfelt
busslinje
bus route
(unngå: bussrute)
bybane
light rail (services)
bybanetrasé
light rail route
bybuss
city bus
bygdesone
skal ikke brukes, bruk offisielle sonenavn: 2Ø, 4N osv
bysone
skal ikke brukes, bruk: sone 1
bysporvei, bytrikk
skal ikke brukes, bruk: trikk
båt
ferry
båtlinje
ferry route

D

dagtid
daytime / daytime departures
(brukes i trafikantinformasjon på tidsrommet fra ca kl 07 til ca kl 19)
destinasjon
destination
("bestemmelsessted") -sskilt
display
skal ikke brukes, bruk: skjerm
driftsart
skal ikke brukes, bruk: transportmiddel
driftsdøgn
operational day
(sammenhengende driftsperiode som normalt oppfattes som tilhørende samme dag, selv om midnatt passeres)
drosje
taxi
i norsk tekst er drosje / taxi valgfritt

E

ekspedisjonsgebyr
administration charge
ekspressbuss
express bus (service)
ekstraavgang
additional departure/service
elektronisk billettsystem
elektronisk engangskort
electronic paper card/ticket
elektronisk reisekort
electronic travelcard
(adjektivet "elektronisk" brukes i en overgangsfase og fortrinnsvis kun når det er viktig å betone forskjeller i forhold til papirbillettter og -kort. unngå: elektronisk Flexikort) )
endestasjon /-holdeplass /-stoppested
terminus / last stop
(unngå: endepunkt, endestopp)
enkeltbillett
single ticket
enkeltbillett, forhåndskjøpt
pre-paid single ticket
enkeltbillett, ombordkjøpt
single ticket, purchased on board
erstatningsbuss
replacement bus

F

familierabatt
family discount
fellestunnelen
shared tunnel
(T-banelinjenes felles strekning mellom Tøyen og Majorstuen)
flere soner
multi-zone
fornye
renew
frakjøre/ frakjøring
(to be) left behind
frekvens
frequency
fylle på (reisepenger i reisekortet)
top up (your) travelcard
(unngå: lade, legge inn)
fører
driver
(brukes om både T-bane, trikk og buss. Unngå: sjåfør)
førstegangskjøp
first/initial purchase

G

gangavstand
walking distance
gangtid
walking time (it is five minutes walk to the station)
gebyr
fine
(unngå: bot)
gebyr på stedet
on-the-spot-fine
gyldig
valid (ticket)
gyldighetsperiode
validity (the ticket is valid for 24 hours)
run /running
bussen/trikken/T-banen/toget/båten går (unngå: kjører, seiler)

H

halvtimesrute
30-minute service
(Valgfri betegnelse: 30-minuttersrute)
handikappet
skal ikke brukes, bruk bevegelseshemmet
helligdag
public holiday
(unngå: høytidsdag)
henvisningsskilt
(passenger) information notice
hittegods
lost property
hittegodskontor
Lost Property Office
(unngå: hittegodsekspedisjon)
holdeplass
stop
(kan brukes om trikk og buss, og er da lovlig synonym for stoppested)
honnør
senior(s)
honnørbillett
senior / concessionary ticket
honnørrabatt
senior discount
hovedlinje
main line
(unngå: stamlinje)
hovednett
main network
(unngå: stamnett)
hurtigbåt
express ferry (service)
høytidsdag
(skal ikke brukes i kundekommunikasjon. Betegnelsen gjelder bare Nyttårsdag, 1. mai og 17. mai. Disse dagene bør heller betegnes med sine egne navn.)
høyttalerannonsering
passenger information announcement

I

igangsette (billett)
skal ikke brukes, bruk: aktivere.
Impuls (kort)
Impuls card
(egennavn på engangskort)
innenbys
skal ikke brukes, bruk evt. sonebetegnelse: sone 1.
innfartsparkering
Park and Ride
inngang
entrance
(unngå: inngangsparti. Bruk evt. vestibyle)
inngående (plattform)
skal ikke brukes, bruk evt. østgående, vestgående, retning øst/vest/syd/nord, retning "stasjonsnavn"

J

juleruter
Christmas services
(tidtabeller for julen - inkludert nyttårshelgen)

K

kapasitet
capacity
kart
map
kjøreledning
(overhead) contact lines
(unngå: strømledning)
kjøretid
skal ikke brukes (teknisk begrep), bruk: reisetid
klage
complaint
knutepunkt
interchange/junction
(unngå: knutepunktstasjon)
knutepunktskart
interchange map
knutepunktstasjon
skal ikke brukes i kundekommunikasjon, bruk: knutepunkt
kollektiv
skal ikke brukes selvstendig substantiv (som f.eks "velge mellom bil og kollektiv")
kollektivfelt
bus/tram lane
kollektivknutepunkt
(public transport) service interchange/junction
kollektivnett
public transport network
kollektivreisende
(public transport) passengers
kollektivreiser
journey by public transport
kollektivtilbud
public transport services
kollektivtrafikk
public transport
kollektivtransport
public transport
kommisjonær
skal ikke brukes, bruk: salgssted
kontrollsone
compulsory ticket area
(unngå: billettsone)
korrespondere
connect with (the train connects with the bus)
kortleser
validator
(unngå: avleser, validator)
kunde
customer
kundesenter
Customer Service Centre
kupong
coupon
kupongkort
coupon card
kvartersrute
15-minute service
(Valgfri betegnelse: 15-minutters-rute)
kvittering
receipt

L

lade (reisekortet)
skal ikke brukes, bruk: fylle på eller laste ned
laste ned (billett i reisekortet)
(laste ned til reisekortet en billett som er kjøpt på internett)
laventré -buss, -trikk
low entry bus/tram
leddbuss
articulated bus
legg inn ditt reisekort (i automaten)
insert your travel card
legge inn (reisepenger eller billett i kortet)
skal ikke brukes, bruk: fylle på
lehus
(bus) shelter
(unngå: leskur)
lese av
validate
(unngå: validere, avlese)
linje
line (metro, train), route (bus, tram) service
(unngå: rute)
linjekart
route map
linjenett
(route) network
(unngå: rutenett)
linjenummer
line number (Metro, train)/ route (bus, tram)
(unngå: rutenummer)
lokalbillett
local ticket
OBS! Ikke lenger en del av Ruters billettsortiment.
lokalkart
local map/ district map
lokalreise
skal ikke brukes.
lokaltog
local train
luke (ta billetten i luken)
slot (take your ticket from the slot)
lystavle
skal ikke brukes, bruk: skjerm
lørdagsrute
Saturday service
lørdagsrute
(tidtabell for lørdager)

M

mandag – fredag
Mondays to Fridays
matebuss
shuttle bus
mellomavgang
skal ikke brukes.
metro
metro
minibuss
minibus
mynt
(pay with) coins

N

nattbuss
night bus (service)
nattlinje
night bus (service)
(unngå: nattrute)
nattpris
night fare
(unngå: nattakst) OBS! Ruter har for tiden ikke egne nattpriser.
nettverk
network
nødåpner

O

ombordkjøpt
purchased on board
(brukes om billett kjøpt av fører på trikk eller buss, av konduktør på tog eller av matros på båt)
omkjøring
diversion
omstigning
transfer/ change
(brukes om ekstraordinært bytte av transportmiddel, se også overgang)
Oslo-området
Oslo area
eller osloområdet
OsloPass
Tourist Pass/Oslo Pass
(produktnavn fra VisitOslo)
overgang
transfer
(brukes om planlagt fortsettelse av reisen med et nytt transportmiddel innenfor billettens gyldighetstid)

P

passasjer
passenger
(brukes kun om kunde som befinner seg om bord på et transportmiddel. Unngå: reisende, trafikant)
pausing, å pause
skal ikke brukes, bruk: stoppe nedlasting. Se laste ned
periodebillett
period ticket
plattform
platform
(unngå: perrong)
pris
fare
(unngå: takst)
pris- og sonesystem
fare and zone system
(unngå: prissonesystem)
pristabell
fare table
punktlighet
påskeruter
easter services
(tidtabeller for påsken)
påstigning
getting on (board), boarding, embarking (ferry)

R

rabatt
discount
refundere
(to make a) refund
refusjon
refund
regionbuss
regional bus (service)
regiontog
regional train/long-distance train (service)
registrert kort
registered travelcard
regularitet
skal ikke brukes i kundekommunikasjon, bruk: punktlighet
reisegaranti
travel guarantee
reisekort
travelcard
reisepenger
pay-as-you-go credit (on your travelcard)
reisetid
journey time
retning
direction
retning (stasjonsnavn)
direction (name of station)
retning sentrum
direction (Oslo) City Centre
retning vest
westbound
retning øst
eastbound
retningsbestemte linjekart
direction indicator map
retningsskilt
direction sign
Rufusbillett (Rufuskort)
Rufus Card
rushretning
rush your route/ direction
rushtid
rush hour
rushtidsavganger
rush hour departures
rushtidslinje
rush hour service
rutebok
Ruter Journey Planner
ruteopplysning
network service information
RuterBy
"RuterBy"
(produktnavn)
RuterBåt
"RuterBåt"
(produktnavn)
RuterEkspress
"RuterEkspress"
RuterRegion
"RuterRegion"
(produktnavn)
rutetider
timetable/ departure times
rutetilbud
(Public Transport) Services

S

saldo
value (of tickets and/or cash credit stored on your travelcard)
(unngå: verdi)
salgssted
(ticket) sales outlets
(unngå: kommisjonær, utsalgssted, kortutsalg)
sanntidsbjelke
("SIS-bjelke" kun internt)
sanntidsinformasjon
real time information
(unngå: SIS)
seksvognstog
six-carriage train
sentralstasjon
City centre station
(unngå: sentralbanestasjon)
sentrum
(Oslo) City Centre
servicepunkt
Ruter Customer Service Point
(Gjelder servicepunktene på T-banen. Unngå: servicesenter)
servicesenter
Customer Service Centre
(brukes kun om Trafikanten)
singelbuss
single (non-articulated) bus
(unngå: solobuss)
sjåfør
driver
skal ikke brukes, bruk: fører (likt for T-bane, trikk og buss.)
skjerm
display (screen)
(unngå på norsk: display)
skolebuss
school bus
skolelinje
school bus service
skoleskyss
school bus service
snik
fare evasion
(unngå: snikreising)
sommerruter
summer services
(unngå: sommerplan)
sone
zone
sperreport
ticket barrier
(unngå: gate)
spor
track (Metro, train, tram)
stamlinje
main line
(skal ikke brukes, bruk: hovedlinje)
stans
suspension of service
(Brukes om driftsstans. Unngå: stopp)
startpunkt
point/place of departure
stasjon
station
Brukes kun om tog, T-bane og trikk (på forstadsbanestrekning).
stemple
stamp
stopp
stop
Brukes i stoppestedsannonsering for alle driftsarter: neste stopp, siste stopp
stoppested
stop
1: brukes om trikk og buss, synonymt med holdeplass.
2: fellesbetegnelse for holdeplasser, stasjoner og terminaler f.eks. stoppestedsstrategi
3: om stoppested for båt brukes brygge
stoppestedsannonsering
on-board stop announcements
stoppestedstabell
station timetable
Se også tidtabell
stoppsignal
stop signal
stoppunkt
stop
strekning
section (of route)
strømskinne
conductor rail / live rail
strømstans
power cut
studentbillett
student ticket
søndagsrute
Sunday service
(tidtabell for søndag)

T

tabell
table
taktil
tactile
taxi
taxi
i norsk tekst er drosje / taxi valgfritt
T-bane
metro
T-banelinje
metro line
T-banenettet
metro network/ system
T-banens linje 1
metro line 1
T-banetunnel
metro tunnel
terminal
terminal
tidtabell
timetable
(unngå: rutetabell)
tilgjengelig for alle
universal across
tilgjengelighet for alle
universal across
tilleggsbillett
supplementary tickets
timesavgang
departure every hour
trafikantinformasjon
customer information
trafikkavvik
suspension of/change to services
trasé
route
trevognstog
three-carriage train
trikk
tram
(unngå: sporvogn)
trikkelinje
tram route
turistkart
tourist map
(unngå: besøkskart)
tverrforbindelse
cross-over connection

U

ungdom
young people aged 19 and under
ungdomsbillett
youth ticket (18-19)
universell utforming
universal design
(teknisk begrep, i kundekommunikasjon brukes helst tilgjengelighet for alle)
utgang
exit
utløpstidspunkt
date (and time) of expiry

V

validere
(skal ikke brukes, bruk: lese av)
varighet
duration (of ticket)
verdi
value (of ticket and/or cash stored on travelcard)
I betydningen innhold på reisekortet er dette et begrep som ikke skal brukes (på norsk). Bruk: saldo.
vestgående
westbound
vestibyle
reception area
Innendørs areal utenfor betalingssonen på T-banestasjoner. (unngå: billetthall)
voksen
adult

Ø

østgående
eastbound